Wednesday, October 12, 2011

zorla iyilik olmaz

Zorla iyilik olmaz
Değişim yönetimi için düşünceler (İzmir Makine Mühendisleri Odası’nın düzenlediği sempozyumdaki konuşmamın özeti)

Değişim ve direnç beraber düşünülmesi kaçınılmaz olan, birbirini besleyen ve dengeleyen iki süreç olarak ele alınabilir. Değişim dönemlerinde, bireyler ya da kurumlar, bilinmezden- veya belirsizden-korku’nun etkisi altında davranırlar. İçinde olunan bağlam ve ortamın etkisi, bireysel geçmişimiz ile birleşerek korkuyu nasıl yönettiğimizi belirler. Değişimi amaçlanan koşulları (bir başka deyişle ne ile “mücadele edildiğini”) iyi tanımlamak, değişime yönlendirmenin ilk adımı olacaktır. En sık uygulanan zorlama yönteminin ilham kaynağı olan “iyi şeyler yapıyoruz” düşüncesi, değişimcinin zorlaması ile değişende zorakilik kazandığında, değişimin tamamlanmasını engelleyici olabilir. Değişimin kabullenilmesinin ötesine geçerek benimsenmesini sağlayacak yaklaşımlar neler olabilir? Şalter miyiz, vana mıyız? (son soru, kongre teması ile ilişkili gözükse de, asıl ilişkisi değişim yönetimine yaklaşım tarzı ile)

1 comment:

melike said...

"Değişmeyenler yalnızca aptallar ve ölülerdir." sözünü anlmlı buluyor olsam da, hiç kolay değil,biliyorum.
Ama " şalter miyiz,vana mıyız?" fikrine bayıldığımı söylemeliyim.
Konuşmanın detaylarını merak etmiyo-
rum desem,yalan olur...