Thursday, May 09, 2013

Turkish coffee or what nationality does coffee have?

Turkish coffee or what nationality does coffee have? Or should it have one? But has carried a Turkish passport for long enough to claim a sort of belonging.

Coffee is not Turkish per se; indeed the best coffee beans come from different parts of the world, and we do not grow coffee in Turkey at all! 

How we make and savor the coffee makes it Turkish, and  thus it is with the brain. It is like the way we use our brains, that is set by the culture and environment we live in. 
On the other hand, tea is a “republican” drink, while coffee is more “imperial”. Our cuisine has been succesful in , importing and incorporating non-self (“foreign, other”) tastes and dishes utilizing the exact same tongue and nose (fortaste and flavor) we used for ‘our’ very own tastes and dishes. We exploit the same neural mechanisms when we import a behavior or a lifestyle using the same brain structure inn order to generate a new “frame of mind”.

Kahve Türk, çekirdeği 'ecnebi', çay Cumhuriyetçi


geçtiğimiz hafta yayımlanan 'Tatlı Bir Telaş' kitabımdan:

Çay

Çay bir bakıma Cumhuriyetçi bir
içecek sayılabilir; Osmanlılıkla çağrışım yapan
kahveyi ise daha emperyal sayabiliriz.
Mutfağımızın başarısı kendinden
olmayan (‘ecnebi’, ‘yabancı’) lezzetleri
kabullenip kendininin yapmakta, diye
düşünürüm. ‘Kendi’ lezzetlerimizi tatmak
ve geliştirmek için kullandığımız dil ve
burun ve bunu değerlendiren beyin bölgeleri başkalarından aldığımız lezzetler
için de aynı işi yapıyor.


Kahve 

Her ne kadar
ne çekirdekleri Yemen’den, Kenya’dan,
Brezilya’dan gelen kahve, 
ne de ana yapısını
Afrika boynuzunda yaşamış büyük büyük
ortak atalarımızdan miras almış olan beyin,
‘köken’ olarak Türk olmasa da, ikisini de Türk
yapmak mümkün. Buradaki Türkleştirmeyi bir
asimilasyondan ziyade, ödünç aldığını sahiplenip
farklılaştırarak, kendisinin yapma (devşirme) gibi
de düşünebiliriz.
...... 
Kahve yeterince uzun süre Türk pasaportu taşımış olduğuna göre bu aidiyeti talep etmesi beklenmez mi?
ama bir içecek ya da yiyecekin bizim olmasa da bizden olmasını neden hepimiz, Türk, Kürt, Yunan, Sırp, Amerikalı vs bu denli önemsiyoruz? Bu ihtiyacımızı anlamak önemli değil mi?